Vilka är de olika typerna av trailers?

Det finns olika typer av släpvagnar som är designade för specifika ändamål, inklusive nyttosläpvagnar för transport av varor, båtsläpvagnar för att sjösätta och hämta båtar, husvagnar för resande och hästsläpvagnar för transport av hästar.

Nyttosläpvagnar är mångsidiga och används vanligtvis för uppgifter som att flytta möbler, transportera byggmaterial eller transportera trädgårdsutrustning. De finns i olika storlekar och konfigurationer, där vissa har öppna design för enkel lastning och lossning, medan andra är stängda för ökad säkerhet.

Båt släpvagnar är vanligtvis byggda för att tåla exponering för vatten och har specialfunktioner som justerbara stödben eller rullar för att passa olika typer av båtar. Husvagnar erbjuder all komfort från hemmet på vägen, med alternativ som sträcker sig från kompakta tårtrailer till rymliga femtehjuls släpvagnar. Hästsläp är speciellt designade för att säkerställa hästarnas komfort och säkerhet under transport, med funktioner som vadderade boxar, ventilationssystem och ramp eller steg-upp-laddningsdesigner.

Användningsvagnar

Släpvagnar är mångsidiga släpvagnar som används för att transportera olika varor, utrustning eller material. De finns i olika storlekar och konfigurationer för att rymma olika viktkapaciteter och lasttyper.

Till exempel använder trädgårdsföretag ofta släpvagnar för att transportera gräsklippare, trimmers och andra verktyg till olika arbetsplatser. Dessa släpvagnar används också vanligtvis för att flytta möbler och hushållsföremål när människor flyttar. Inom byggbranschen är släpvagnar praktiska för att transportera byggmaterial som trä, gipsskivor och verktyg.

Viktkapaciteten hos en släpvagn är avgörande eftersom den avgör hur mycket vikt den kan säkert bära utan att utsätta släpvagnen för onödig stress. Det är viktigt för användarna att följa tillverkarens viktbegränsningar för att säkerställa säker transport och förhindra skador på både släpvagnen och den transporteras lasten, t ex en tank för båt.

Båttrailers

Båttrailers är speciellt utformade för att transportera båtar till och från vattendrag, såsom båtrampar. De har unika funktioner som vattentäthet och korrosionsbeständighet för att klara marina miljöer.

Vinschar på båttrailers är avgörande för lastning och lossning av båtar på trailern. De använder en vev eller elektrisk motor för att dra upp båten på trailern. Rullar spelar en viktig roll för att styra båten på trailern och minska friktionen under sjösättning och upptagning.

Bunkar, vanligtvis gjorda av vadderat trä eller plast, ger stöd till skrovet och hjälper till att fördela båtens vikt jämnt. När du väljer en båttrailer är det viktigt att ta hänsyn till båtens storlek och vikt för att säkerställa rätt passform och stöd under transporten.

Rese-trailers

Husbilar är mobila hem som är designade för resor och kan dras av ett fordon. De erbjuder boende, såsom sovrum, kök och badrum, för rekreation eller campingändamål. Dessa husbilar kommer i olika storleksalternativ, från kompakta modeller perfekta för par eller små familjer till större layouter som kan rymma fler gäster.

Layouten av en husbil kan variera brett, där vissa har utdragbara rum för extra utrymme eller våningssängskonfigurationer för större familjer. När du väljer en husbil är det avgörande att ta hänsyn till vikthänsyn, eftersom olika husbilar har varierande vikter som påverkar dragkapaciteten. Dragkapaciteten bestäms av fordonets kapacitet, och det är viktigt att följa viktbegränsningarna för att säkerställa en säker och bekväm dragupplevelse.

Hästtransporter

Hästtrailers är utformade för att transportera hästar säkert och bekvämt. De har funktioner som avdelare, ventilation och ramper för att säkerställa hästarnas välbefinnande under transporten.

När du väljer en hästtrailer är det avgörande att ta hänsyn till dess storlekskrav för att säkerställa att hästarna har tillräckligt med utrymme att röra sig och anpassa sig under resan. Korrekt viktfördelning inom trailern är avgörande för att förhindra svängning och upprätthålla stabiliteten på vägen. Säkerhetsfunktioner som robust konstruktion, tillförlitliga bromssystem och säkra låsmekanismer spelar en viktig roll för att skydda hästarna under transporten.

Förståelse för trailerens viktkapacitet och krokstyrka är nyckeln till att bogsera en hästtrailer säkert utan att äventyra djurens säkerhet eller andra trafikanter.

Vad är den maximala vikten en båt kan ha för att kunna trailas?

Att bestämma den maximala vikten en båt kan dras involverar att ta hänsyn till lagar och regler, trailerviktkapacitet och dragfordonets förmåga vad gäller exempelvis dieseltanken. Att överskrida dessa gränser kan innebära säkerhetsrisker och rättsliga konsekvenser.

I många stater finns det specifika regler om den maximala vikten som kan dras. Till exempel begränsar vissa stater vikten som kan dras utan ett särskilt tillstånd, ofta baserat på typen av trailer som används. För att följa dessa regler måste båtägare se till att deras båtvikt inte överstiger de lagliga gränserna för att undvika böter eller straff.

Trailerspecifikationer spelar en avgörande roll för säker bogsering; att se till att trailern är bedömd för att hantera båtens vikt är väsentligt. Att överskrida trailerns viktkapacitet kan leda till strukturella skador och olyckor på vägen.

Statliga lagar och föreskrifter

Statliga lagar och föreskrifter dikterar den maximala vikten som är tillåten för att bogsera en båt, vilket säkerställer säkerheten på vägarna och överensstämmelse med transportstandarder. Det är väsentligt att följa dessa riktlinjer av lagliga och säkerhetsmässiga skäl.

Varje delstat har specifika regler angående vikter för båttransport och storleksbegränsningar som förare måste vara medvetna om innan de ger sig ut på vägarna. Att inte följa dessa regler kan leda till betydande böter, poäng på ditt körkort eller till och med rättsliga konsekvenser. Genom att följa de angivna riktlinjerna säkerställer båtägare inte bara sin egen säkerhet och andras på vägarna utan bidrar också till att främja en kultur av ansvarsfullt och lagligt beteende när det gäller att bogsera båtar.

Släpvagnens Viktkapacitet

Släpvagnens viktkapacitet avgör den maximala båtvikten som kan dras på ett säkert sätt. Att överskrida denna kapacitet kan leda till mekanisk belastning, minskad manövrerbarhet och säkerhetsrisker under transport.

Det är viktigt för båtägare att noggrant matcha vikten på sitt fartyg med en släpvagn som har lämplig viktkapacitet. Att välja en släpvagn med en kapacitet lägre än båtvikten kan leda till överbelastning, påverka släpvagnens strukturella integritet och riskera ett haveri på vägen.

Överbelastning utgör inte bara säkerhetsrisker på vägen utan kan också orsaka skador på både släpvagnen och dragfordonet, vilket potentiellt kan leda till kostsamma reparationer. Därför är det avgörande att förstå och respektera de dragbegränsningar som sätts av släpvagnens viktkapacitet för en smidig och säker dragupplevelse.

Bogseringsfordonens kapacitet

Dragfordonets kapacitet spelar en avgörande roll för att bestämma den maximala båtvikten som kan dras säkert. Att överskrida dragfordonets draggräns kan leda till motorbelastning, bromssvikt och komprometterad vägsäkerhet.

Förutom dragfordonets kapacitet är det lika viktigt att ta hänsyn till trailerns vikt i sig. Den samlade vikten av båten och trailern bör inte överstiga dragfordonets kapacitet för att undvika belastning på motorn och bromsarna. Korrekt viktfördelning säkerställer stabilitet och kontroll vid dragning, vilket minskar risken för olyckor.

Att matcha dessa kapaciteter säkerställer inte bara säkra dragpraktiker utan minimerar också risken för mekaniska problem som kan uppstå från överbelastning av fordonet.

Hur man bestämmer vikten på din båt och släpvagn?

Att bestämma vikten på din båt och släpvagn är avgörande för att säkerställa säker och följsam bogseringspraxis, särskilt vid sjösättning av din båt vid olika rampar.

Ett effektivt sätt att noggrant mäta vikten på din båt och släpvagn är att använda vågar som är specifikt utformade för att väga fordon. Dessa vågar kan ge exakta mätningar, vilket gör det möjligt för dig att hålla dig inom rekommenderade viktbegränsningar. Alternativt kan man även göra manuella beräkningar som involverar vikten på båten, släpvagnen, utrustningen och bränslet för att uppskatta den totala vikten.

Att söka professionell hjälp från kvalificerade båttekniker eller släpvagnsspecialister kan ytterligare säkerställa att dina mätningar är korrekta och att du använder rätt släpvagn för din specifika båtvikt.

Använd en skala

Ett sätt att noggrant bestämma vikten på din båt och släpvagn är att använda en skala som är speciellt avsedd för att mäta tunga laster. Detta ger exakta mätningar för säker bogsering.

Dessa specialskalor kan hantera vikten av både båten och släpvagnen kombinerat, vilket ger dig en totalvikt som är avgörande för att säkerställa att ditt fordon förblir inom säkra gränser under färden. Genom att veta exakt vikten kan du fördela lasten jämnt och justera vid behov för att förebygga problem som gungning eller bromsproblem under transporten.

Beräkna manuellt

Manuella beräkningar innebär att man lägger till de individuella vikterna av båten, släpvagnen och eventuell ytterligare last för att uppskatta den totala vikten. Även om mindre exakt än att använda en våg ger manuella beräkningar en grov uppfattning om vikthanteringen.

För att påbörja den manuella beräkningsprocessen, börja med att notera de kända vikterna för båten och släpvagnen. Detta inkluderar båtens grundvikt och släpvagnens vikt utan några ytterlig

Trailer

are föremål. Sedan räknar man in vikten på eventuella tillbehör, såsom motorer, reservdäck eller extra bränsletankar.

Det är avgörande att hålla koll på vikten av utrustning som fiskeredskap, säkerhetsutrustning och kylväskor också, eftersom dessa kan påverka den övergripande vikten avsevärt. Det är viktigt att notera att manuella beräkningar kan ha begränsningar på grund av potentiella fel i uppskattningen av individuella vikter. Därför rekommenderas det att verifiera den slutliga vikten med en certifierad våg för exakta mätningar.

Konsultera en professionell

Att söka hjälp från en professionell, som en marintekniker eller trailerexpert, kan ge expertvägledning för att noggrant bestämma vikten på din båt och trailer. Deras expertis säkerställer exakta viktmätningar och säkra bogseringsmetoder.

Att ha korrekt vikinformation är avgörande när du väljer rätt trailer för din båt, eftersom det säkerställer att trailern säkert kan stödja vikten utan att riskera skador eller äventyra säkerheten. Professionella kan också hjälpa dig att hålla dig inom viktbegränsningar som föreskrivs av regler, vilket förhindrar potentiella böter och säkerställer att du följer lagkrav.

Genom att rådfråga experter för viktsbedömningar kan du ha sinnesfrid med vetskapen om att din båt- och trailerinstallation är optimerad för säker och effektiv bogsering.

 

Allt du behöver veta om prisstrukturen inom flyttindustrin

Flyttning är en naturlig del av livet. Vare sig det handlar om att flytta till ett nytt hem, en ny stad eller till och med ett nytt land för att kunna spela på utländska casinon och vinna pengar på casino, kan det vara ett äventyr fyllt med möjligheter. Men det är också en tid då många människor känner sig överväldigade av alla beslut som måste fattas, inklusive att välja en pålitlig flytt-tjänst. En av de mest förbryllande aspekterna av denna process är att förstå prisstrukturen. Så, låt oss dyka in i ämnet för att ge dig klarhet.

Förstå de grundläggande kostnadskomponenterna

Innan vi börjar diskutera prisstrukturen, är det viktigt att förstå vilka grundläggande kostnadskomponenter som ingår i flytt-tjänster men också deras webbdesign. Vanligtvis är de stora kostnaderna förknippade med arbetskraft, transport, förpackningsmaterial och försäkring. Beroende på företaget och omständigheterna kan det även finnas tilläggsavgifter för särskilda tjänster eller extra utmanande flyttningar, som att välja flyttfirma från göteborg till stockholm.

Faktorer som påverkar arbetskraftskostnaden

En av de största utgifterna du kommer att stöta på när du anlitar en flyttfirma är arbetskraftskostnaden. Denna kostnad är oftast baserad på antalet arbetare som krävs och tiden det tar att packa, lasta, transportera och lossa dina tillhörigheter. Om flytten sker under högsäsong eller involverar att hantera särskilt tunga eller skrymmande föremål, kan arbetskraftskostnaderna vara högre.

Transportkostnader och dess variabler

Transportkostnaderna är ett annat kritiskt element i prisstrukturen för flytt-tjänster, men flytt-transport är rot-avdragsgillt. Dessa kostnader kan vara fasta eller variabla, beroende på avståndet och typen av transport som används. Till exempel, om du flyttar inom samma stad, kan transportkostnaden baseras på en timtaxa, medan en långdistansflyttning kan ha ett fast pris baserat på totala miles eller kilometer.

Förpackningsmaterial: En ofta förbisedd kostnad

Många människor tänker inte på kostnaden för förpackningsmaterial när de överväger priset på att anlita en flytt-tjänst, men det är en viktig faktor. Detta inkluderar lådor, tejp, bubbelplast och andra material som används för att skydda dina ägodelar under transporten. Vissa företag inkluderar denna kostnad i sina grundpriser, medan andra kan debitera separat för förpackningsmaterial.

Försäkring: Skydd för dina värdesaker

Ingen vill tänka på möjligheten att deras ägodelar kan skadas under en flyttning, men det är en realitet som måste beaktas. Därför är försäkring ofta en obligatorisk del av flyttpaketet. Försäkring ger dig ekonomiskt skydd ifall något oväntat skulle hända med dina tillhörigheter under flytten. Försäkringskostnaden kan variera beroende på värdet av de saker som transporteras och typen av försäkring som valts.

Tilläggstjänster och unika situationer

Utöver de grundläggande kostnaderna kan det finnas tilläggstjänster som du kanske vill överväga, som att forsla bort möbler du inte vill ha kvar. Dessa kan inkludera allt från montering och demontering av möbler, till specialhantering av konstverk eller antika föremål. Kostnaden för dessa tjänster varierar stort beroende på företag och den specifika tjänstens natur. Dessutom kan unika situationer, såsom flyttning till eller från en byggnad utan hiss eller att behöva använda en mindre lastbil på grund av begränsad tillgång, också påverka totalpriset.

Förstå och jämföra offerter

Ett viktigt steg i att förstå prisstrukturen inom flyttindustrin är att kunna läsa och jämföra offerter från olika företag. Kom ihåg att inte bara titta på det totala priset utan även fördelningen av kostnaderna. Ser en offert för låg ut för att vara sann? Det kan den vara. Det kan finnas dolda avgifter eller undantag som du behöver ta reda på.

Slutsats: Att välja rätt tjänst för dig

När allt kommer omkring, det viktigaste när det gäller att välja en flytt-tjänst är inte bara priset, utan också värdet du får för pengarna. Det är viktigt att känna sig trygg i att företaget du väljer kan hantera dina behov på ett säkert och effektivt sätt.
Att förstå prisstrukturen inom flyttindustrin kan verka komplicerat, men med rätt information kan du ta informerade beslut och undvika överraskningar. Oavsett om du flyttar lokalt eller internationellt, kommer denna kunskap att göra din flyttning mindre stressande och mer hanterbar.

Köpa begagnad båtvagn – Att tänka på

Att köpa begagnat när du ska köpa prylar och tillbehör till båten är mycket vanligt. Allt fler människor har börjat se miljöfördelarna som finns med återbruk och återvinning av detta slag, men de har även upptäckt förtjusningen med de lägre priserna. Att köpa en begagnad båtvagn kan löna sig ordentligt och här finns det många slantar att spara. Dock är det viktigt att du är lite extra uppmärksam i samband med begagnade köp. Visst är det lockande, men du behöver se till att du gör en mycket noggrann undersökning innan du låter köpet gå igenom.

Vad är det då som man ska vara uppmärksam på när man ska köpa en begagnad båtvagn? Till att börja med är det viktigt att du kollar att vagnen är i gott skick, men du bör även kontrollera försäljaren i fråga. Detta är något som är extra viktigt om du väljer att handla från en privatperson istället för en båthandlare.

Så undersöker du båtvagnen

Låt oss leka med tanken att du nu har hittat en begagnad båtvagn som du är intresserad av. Då är det dags att boka in ett möte så att du kan komma och titta på vagnen. Här nedan har vi skapat en lista på de viktigaste områdena att hålla koll på.

Rost – Rost kan leda till väldigt stora problem om det inte hanteras så fort som möjligt. Är båtvagnen rostig behöver du kontrollera om det är rost som du kommer att kunna skrubba bort eller om det är rost som fått stora partier att helt gå sönder.

Bromsar – En båtvagn kan komma med bromsar så väl som utan bromsar. Om du har valt en båtvagn med bromsar behöver du säkerställa att de fungerar som de ska. Det enda sättet att lyckas med det är att testköra båtvagnen. Det är bara då du kommer att kunna avgöra hur välfungerande de är.

El – Det är viktigt att din båtvagn är intakt när det kommer till el. Titta på hur kablarna ser ut och kontrollera så att de inte är skadade eller trasiga. Titta även på annan typ av elektronik, t.ex. båtvagnens belysning. Här kan du passa på att även titta på rullar, vaggor och vinsch. De ska vara hela och så minimalt slitna som möjligt.

Trä – Det är inte ovanligt att man väljer att designa båtvagnar med trädetaljer. Dessa trädetaljer brukar vanligtvis vara placerade på båtvagnens ram. Här är det viktigt att du tittar på träet ordentligt, för att se om det finns några tecken på röta.

Reservdelar till båtvagnen – Det är inte ovanligt att äldre båtvagnar säljs bort billigt. Det kan vara lockande för plånboken. Du bör dock kolla upp om marknaden fortfarande erbjuder reservdelar för just den modell du vill köpa. Risken är annars stor att reservdelar slutat tillverkas.

Packa själv eller låt flyttfirman göra jobbet

Låt en professionell flyttfirma i Stockholm utför packningen

Att flytta är ingen dans på rosor, och när det kommer till att packa ner allt man äger och har i flyttkartonger är det ett otroligt tidskrävande moment. Dessutom kräver det struktur och förmodligen även en hel del tålamod. Visst kan man flyttpacka på egen hand men man kan också välja att överlåta jobbet till en flyttfirma, beroende på hur mycket tid och ork man har.

Allt i ett

Ska man flyttpacka på egen hand behövs en hel del material för att packa på ett säkert sätt. Flyttkartonger, bubbelplast, etiketter och tejp är exempel på några saker man behöver införskaffa sig innan man kan börja. Dessutom är det bra att göra upp en plan för att skapa struktur i arbetet och man behöver dessutom börja ett bra tag innan flyttlasset ska gå. Väljer man istället att anlita en flyttfirma i Stockholm får man allt i ett. Man betalar för kartonger, annat packmaterial, packning och flytt och behöver således inte lyfta ett finger på egen hand eller betala casinoskatt.

Säkerheten först

Att flyttpacka innebär inte att man slänger ner sina saker huller och buller i några kartonger innan man bär ut dom till bilen, utan det kräver betydligt mer ansträngning än så. I alla fall om man vill ha någorlunda ordning och reda och hela saker när det är dags att packa upp allt igen. Det är därför viktigt att man packar på ett säkert sätt så att inte saker tar skada. Varje enskilt föremål, i alla fall som är ömtåliga, ska lindas in ett och ett i plast eller papper. Hur man packar kartongerna har också betydelse för att dom inte ska bli för tunga och riskera att gå sönder. Med en flyttfirma till hjälp ser dom till att alla saker packas och transporteras på ett säkert sätt, och skulle något mot förmodan gå sönder så har dom en försäkring som täcker skadorna.

flyttlåda

Tidskrävande arbete

Det tar tid att packa, oavsett om man bor ensam i hushållet eller om man är flera. I ett ensamhushåll för en vuxen person räknar man med att ungefär 30 flyttkartonger behövs för att packa ned hela sitt hem och alla tillhörigheter. Ytterligare en vuxen innebär 25–30 kartonger till, och har man barn får man räkna med ungefär 10 kartonger per barn. Man kan alltså enkelt räkna ut även att det kommer ta tid. Jobbar man behöver man avsätta kvällar och helger, kanske flera veckor innan själva flytten ska äga rum, för att packa. Anlitar man en flyttfirma stockholm är dom ofta flera stycken som hjälpts åt, och det går betydligt fortare tack vare deras erfarenhet att både packa, bära och flytta.

Väg för- och nackdelar mot varandra

Innan man tar ett beslut om sin flyttpackning eller företagsflytt med flyttfirma kan man jämföra dom för- och nackdelar som finns med att packa på egen hand eller med hjälp från en flyttfirma i Stockholm. Kanske kan det bli ett roligt projekt för hela familjen om man känner att man har tillräckligt mycket tid, eller så känns det som ett nödvändigt ont och då kan det vara värt att betala för att få det gjort. Fundera på vad som passar bäst för dig och ta ett beslut därefter.

Ekonomiskt stöd när du anlitar flyttfirma

Tidigare har den som flyttat till en ny stad kunnat ta del av ett flyttbidrag men sedan 2015 finns inte detta kvar. Istället finns andra möjligheter till ekonomiskt stöd för den som ska byta kommun för exempelvis ett nytt jobb, där arbetsgivaren eller kommunen går in och hjälper till, eller så kan man försöka vinna på utländska casinon eller e-sport betting utan licens. En annan typ av ekonomiskt stöd är rutavdraget som kan användas för att anlita en till exempel flyttfirma eller ett städföretag.

Rutavdrag för flyttfirma

Rut står får rengöring, underhåll och tvätt och är ett avdrag som alltså gäller vid hushållsnära tjänster. För den som vill anlita en flyttfirma täcks det av rutavdraget och är dessutom inget som du behöver ansöka om själv. Den flyttfirma du anlitar gör ansökan åt dig och hanteras sedan av skatteverket. Det finns dock några krav för att ha rätt till rutavdraget, bland annat måste du ha fyllt 18 år samt vara registrerad på antingen den adress flytten ska gå ifrån eller till den nya adressen för bohaget, samma med hälsosam betting online. Det finns även krav på din inkomst och hur du betalar skatt och det finns dessutom en maxgräns på hur mycket avdrag man kan nyttja per år.

Rutavdraget är en skattereduktion och inte ett direkt bidrag i sig, utan innebär att du som kund får ett direktavdrag för arbetskraften på din faktura. Rutavdraget täcker inte några materiella kostnader för till exempel flyttkartonger.

Från arbetsgivare

För den som behöver flytta till en annan ort i samband med sitt nya arbete kan ibland arbetsgivaren gå in och täcka vissa kostnader som uppstår vid flytten. Exempel kan vara att bekosta en flyttfirma i göteborg eller om man hellre vill hyra en egen transport för att flytta själv. Även detta hanteras av Skatteverket och gäller för den som flyttar och behåller en pågående anställning, eller för den som byter ort men jobbar kvar inom samma koncern.

Ska man helt och hållet byta jobb som kräver att man flyttar till en ny stad ska man alltid kolla med den nya arbetsgivaren om flyttbidrag. Många arbetsgivare kan vara villiga att bidra till en snabb och smidigt flytt så att du kan komma igång med det nya arbetet så snart som möjligt.

Flytt till annan kommun

En del kommuner runt om i landet erbjuder flytthjälp för att locka nya arbetstagare till staden. Detta kallas för flyttersättning och används om det finns branscher inom kommunen som har stort behov av ny arbetskraft. Nyanställda som då bor utanför kommunen kan få flyttersättning beroende på hur situationen ser ut. Summan för ersättningen varierar och likaså om det betalas ut en eller flera gånger. Det kan alltid vara bra att kolla upp detta i just den kommun man planerar att flytta till för att säkert veta om det finns möjlighet till ekonomiskt stöd av något slag.

Det finns alltså några sätt att gå tillväga för att få ekonomiskt stöd i samband med en flytt till en ny stad. Ska man flytta inom samma stad eller av en privat orsak är rutavdraget en bra sak, just för att det gäller om du vill anlita en flyttfirma istället för att genomföra flytten på egen hand. Dessutom behöver du inte tänka på att göra någon ansökan själv.

3 praktiska examenspresenter

När ett syskon, en annan släkting eller en vän har tagit sin tagit examen kan det vara svårt att välja ut en passande present. Oavsett om personen gått ut gymnasiet eller avslutat en högskoleutbildning är det vanligt att man samlas för att fira och presenter är ett stående inslag. Här kommer tips på praktiska presenter så som presentkort hos och köksassistent som passar till den nyutexaminerade.

Presentkort hos flyttfirma
För vännen eller syskonet som tagit en högskoleexamen och rott i land drömjobbet kan ett presentkort hos casinon utan spelpaus eller en annan bettingsida – eller en flyttfirma vara den perfekta presenten. Den glada studenten flyttar kanske till en ny stad och att anlita en flytthjälp kan då vara en kostnad man inte tänker på. Har man precis avslutat ett liv som student har man förmodligen inte det största sparkontot och att lägga pengar på en flytt kan kännas onödigt. Att flytta själv, speciellt om det är långväga, är otroligt påfrestande så att då få möjligheten att kunna hyra in en flyttfirma är en perfekt present.