Tidigare har den som flyttat till en ny stad kunnat ta del av ett flyttbidrag men sedan 2015 finns inte detta kvar. Istället finns andra möjligheter till ekonomiskt stöd för den som ska byta kommun för exempelvis ett nytt jobb, där arbetsgivaren eller kommunen går in och hjälper till, eller så kan man försöka vinna på utländska casinon eller e-sport betting utan licens. En annan typ av ekonomiskt stöd är rutavdraget som kan användas för att anlita en till exempel flyttfirma eller ett städföretag.

Rutavdrag för flyttfirma

Rut står får rengöring, underhåll och tvätt och är ett avdrag som alltså gäller vid hushållsnära tjänster. För den som vill anlita en flyttfirma täcks det av rutavdraget och är dessutom inget som du behöver ansöka om själv. Den flyttfirma du anlitar gör ansökan åt dig och hanteras sedan av skatteverket. Det finns dock några krav för att ha rätt till rutavdraget, bland annat måste du ha fyllt 18 år samt vara registrerad på antingen den adress flytten ska gå ifrån eller till den nya adressen för bohaget, samma med hälsosam betting online. Det finns även krav på din inkomst och hur du betalar skatt och det finns dessutom en maxgräns på hur mycket avdrag man kan nyttja per år.

Rutavdraget är en skattereduktion och inte ett direkt bidrag i sig, utan innebär att du som kund får ett direktavdrag för arbetskraften på din faktura. Rutavdraget täcker inte några materiella kostnader för till exempel flyttkartonger.

Från arbetsgivare

För den som behöver flytta till en annan ort i samband med sitt nya arbete kan ibland arbetsgivaren gå in och täcka vissa kostnader som uppstår vid flytten. Exempel kan vara att bekosta en flyttfirma i göteborg eller om man hellre vill hyra en egen transport för att flytta själv. Även detta hanteras av Skatteverket och gäller för den som flyttar och behåller en pågående anställning, eller för den som byter ort men jobbar kvar inom samma koncern.

Ska man helt och hållet byta jobb som kräver att man flyttar till en ny stad ska man alltid kolla med den nya arbetsgivaren om flyttbidrag. Många arbetsgivare kan vara villiga att bidra till en snabb och smidigt flytt så att du kan komma igång med det nya arbetet så snart som möjligt.

Flytt till annan kommun

En del kommuner runt om i landet erbjuder flytthjälp för att locka nya arbetstagare till staden. Detta kallas för flyttersättning och används om det finns branscher inom kommunen som har stort behov av ny arbetskraft. Nyanställda som då bor utanför kommunen kan få flyttersättning beroende på hur situationen ser ut. Summan för ersättningen varierar och likaså om det betalas ut en eller flera gånger. Det kan alltid vara bra att kolla upp detta i just den kommun man planerar att flytta till för att säkert veta om det finns möjlighet till ekonomiskt stöd av något slag.

Det finns alltså några sätt att gå tillväga för att få ekonomiskt stöd i samband med en flytt till en ny stad. Ska man flytta inom samma stad eller av en privat orsak är rutavdraget en bra sak, just för att det gäller om du vill anlita en flyttfirma istället för att genomföra flytten på egen hand. Dessutom behöver du inte tänka på att göra någon ansökan själv.

Categories: Flyttpriser